Fiskehandbok för svenska floder och sjöar

Här i Sverige så har vi cirka 90 000 insjöar och över 100 000 km långa vattendrag samt mycket hav att ta till när det gäller att få tag på mat. För alla vet vi att i vatten lever det fiskar. Det finns dock vissa regler som man måste tänka på när det gäller fiske. Man kan inte alltid bara ställa sig för att fiska vart man vill utan man måste ibland ha tillstånd av markägaren till exempel eller av fiskerättsinnehavaren. Detta gäller fiske i insjöarna.

kayak-1863696_960_720När det gäller fiske i havet så är det fritt för alla att prova fiskelyckan. Det enda du behöver är handredskap så du kan fiska och det är det enda som krävs i de fem största sjöarna (Mälaren, Vänern, Storsjön, Vättern och Hjälmaren) i Sverige. Mer information om vad som går i allmänt vatten kan man få på respektive länsstyrelse.

Det finns alltså regler som måste följas och det är för att stärka och skydda fiskbestånden. Man pratar ibland om minimimått och fredningstider och det betyder att ett minimimått sätts så att fisken ska få chans att reproducera sig, i alla fall minst en gång, innan den riskerar att hamna på kroken. När det pratas om lekperioder så finns det även fredningstider och då är det oftast öring och hummer man pratar om. Ett fredningsområde inrättas när det är dags för lek och då är det endast vissa redskap som är tillåtna att användas, och det för att inte fånga den art som skyddet avser så att säga.

När det gäller att fiska i sjöar och vattendrag så behöver man ett tillstånd och det är från den som har fiskerätten. Ett fiskekort utfärdas oftast och det måste man visa upp om det kommer en kontrollant. Man kan få betala stora böter om man fiskar olovligt någonstans.