Fiske för alla i Sverige

Ringsjön

Mitt i Skåne ligger länets näst största sjö, Ringsjön, och denna sjö består av inte mindre än tre olika sjöar, nämligen: Västra Ringsjön, Östra ringsjön och Sätoftasjön. Den sistnämnda sjön är en del av Östra Ringsjön. I denna sjö kan man hitta flertalet fiskarter: abborre, gädda, mört, regnbåge, ål, braxen, öring, groplöja, lake, karp, gös, sutare, sil. Ruda och sarv. Den allra största braxen fångades här i denna sjö; det var med yrkesfiskeredskap och den vägde inte mindre än 9,2 kilo och var hela 82 cm lång.

Jönköping och Huskvarna

fiskebild_friluftslivÄr man ute efter ett unikt område när det gäller friluftsliv och fiske så ska man åka till Vättern. Här finner man inte bara 31 fiskarter utan man får även en omfattande miljö att beskåda. Här har vi en lång strand på 642 km och höga klippor på sina platser vilket ger dig en utsikt över sjön att beskåda. När det gäller fiske här så finns det information att få om vilka regler som gäller på Vätternvårdsförbundet; de samarbetar med tre andra länsstyrelser.

Dalälven

I Borlänge i Dalarna rinner det två älvar, Västerdalsälven och Österdalsälven. Där dessa två rinner samman bildas Dalälven. Hela älven är 52 mil lång och längs resan så stöter man på flera olika älvar. När man hamnar i nedre Dalälven så finner man ett rikt havsöringsfiske men det är inte allt. Här finner du även riktigt stora laxar; här har en lax fångats som inte var mindre än 28 kilo tung.

Kalix älv

Denna älv ligger i övre Norrland och rinner längs norra Lappland. Älven är rätt så lång med sina 430 km. Längs denna älv så bjuds fiskaren på en stor variation när det gäller fiskarter. Här finner du bland annat röding, öring, harr, Sik, lax och gädda. Älven är inte bara lång utan den är bred och stor också. Man finner många fina laxmöjligheter här. I slutet på maj månad kommer laxen och kring midsommar så har den sin topp.